Z ostatniej chwili

Artykuły

 
Oddział Przedszkolny
„Z Panem Jezusem” (dla grupy sześciolatków), Aneta Rayzacher-Majewska, Klaudia Naczke-Wójcik, Beata Śmigiera, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa).
 
Klasa I
„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”; autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz, katechezy okolicznościowe: Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.
 
Klasa II
„To jest mój Syn umiłowany”; autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, katechezy okolicznościowe: Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.
 
Klasa III
„Kto spożywa moje Ciało, ma życie” (podręcznik ucznia z kartami pracy bez podziału na część I i II); autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.
 
Klasa IV
Wierzę w Boga Ojca - autor ks. Andrzej Krasiński wyd. PIW.
 
Klasa V
Bóg nas szuka - autor ks. Mariusz Czyżewski Wydawnictwo Katechetyczne (Edycja płocka).
 
Klasa VI
Jezus nas zbawia - autor ks. Mariusz Czyżewski Wydawnictwo Katechetyczne (Edycja płocka).
 
Klasa VII
Kościół wskazuje nam drogę -autor ks. Mariusz Czyżewski Wydawnictwo Katechetyczne (Edycja płocka).
 
Klasa VIII
Z Tobą idę przez życie - ks. Paweł Mąkosa, Gandium Lublin.