Ewa Wachowicz - dyrektor, logopeda
        Ks. Marek Czarciński - religia
        Anna Dembowska - matematyka, fizyka
        Łukasz Dembowski - muzyka, przyroda
        Karolina Derol - nauczyciel wspomagający
        Patrycja Dominiak-Szawioła - psycholog
        Wojciech Godlewski - informatyka, religia
        Magdalena Grabowska - nauczanie specjalne
        Anna Kosada - chemia
        Halina Kusiak - pedagog specjalny
        Leszek Łonczyński - wychowanie fizyczne
        Jolanta Michalak - edukacja wczesnoszkolna, technika, plastyka
        Beata Milczarek - edukacja wczesnoszkolna, biologia
        Ewelina Pilichowicz - edukacja wczesnoszkolna
        Agnieszka Polichnowska - języka polski
        Dorota Rupciak - język angielski
        Magdalena Tyrajska - pedagog specjalny
        Bogumiła Wasiak - doradztwo zawodowe
        Paulina Wasilewska - język niemiecki, geografia
        Patrycja Wichrowska - oddział przedszkolny
        Kamila Włodarzewska - nauczyciel wspomagający 
        Anna Wojtaszewska - nauczyciel wspomagający
        Przemsław Woźniak -  edukacja dla bezpieczeństwa
        Anna Zaleska - historia
        Agata Zalewska -Czech - oddział przedszkolny