Godziny lekcji i przerw

1. 7.50 - 8.35

2. 8.45 – 9.30

3. 9.40 – 10.25

4. 10.45 – 11.30

5. 11.35 – 12.20

6. 12.25 – 13.10

7. 13.15 – 14.00