Aktywna tablica

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają szerokie wykorzystanie TIK i upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów. 

Cele szczegółowe programu:

1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK  w procesie kształcenia lub uczenia się;

2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

4. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI STOSUJĄCYCH TIK

 

Szkoła Podstawowa

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku

 

 

Szkoła Podstawowa w Teodorowie

 

 

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

 

Szkoła Podstawowa 

1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

 

Ogólne informacje na temat projektu

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html

https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf

https://proedukator.wordpress.com/2012/01/04/technologie-informacyjno-komunikacyjne-pojecie-ogolne/

 

Zadania Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne:


- Udział nauczycieli ( minimum jeden nauczyciel) w min. trzech spotkaniach w ramach Sieci.
- Zorganizowanie co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.
- Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz udostępnianie, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

PRZYKŁADY DOBRYCH  PRAKTYK

Rekomendowane narzędzia TIK

Tutaj znajdziecie nasze rekomendacje wybranych narzędzi TIK stosowanych podczas lekcji:

Blumind - tworzenie map myśli.

Prezi - nowoczesna prezentacja.

 

TIK NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO I HISTORII

czytaj więdej: https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/pliki/509-CPOLH.pdf

 

 TIK W EDUKACJI

czytaj więcej:   http://www.tikwedukacji.pl/

 

SCENARIUSZE LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK

 

Język angielski - scenariusz lekcji w kl. IV

Religia - scenriusz lekcji w kl. V

Matematyka - sceneriusz lekcji w kl. VI

Biologia - scenriusz lekcji w kl. V

Fizyka  - scenriusz lekcji w kl. VII

Historia - scenriusz lekcji w kl. V

Język polski - scenriusz lekcji w kl. VIII

Język niemiecki - scenriusz lekcji w kl. VII

Język niemiecki - scenriusz lekcji w kl. VIII

Język niemiecki - scenriusz lekcji w kl. VIII

 

LEKCJE OTWARTE Z WYKORZYSTANIEM TIK

 

Język polski - scenariusz lekcji w kl. IV

Matematyka - sceneriusz lekcji w kl. VI

Informatyka - sceneriusz lekcji w kl. V

 

PRZYDATKNE LINKI

PRZYKŁADY PONAD PRZEDMIOTOWYCH APLIKACJI PRZYDATNYCH DO UATRAKCYJNIANIA ZAJĘĆ:

http://www.scholaris.pl/ - portal wiedzy dla nauczycieli.

https://learningapps.org/ - aplikacja wspierająca proces uczenia się i nauczania za pomocą interaktywnych modułów.

http://www.zamiastkserowki.edu.pl/ - strona ze sprawdzonymi pomysłami na ciekawe i atrakcyjne lekcje.

http://www.swiatnauczyciela.pl/narzedzia/wykreslanka/generator  - narzędzie do generowania wykreślanek i krzyżówek.

http://www.pisupisu.pl/ - edukacyjne gry dla klas 0 – 5.

https://www.worksheetworks.com/ - kreator Sudoku, magicznych kwadratów, puzzli i innych łamigłówek.

https://wordart.com/ - kreator chmur wyrazowych.

https://klikankowo.jimdo.com/  - strona z wieloma  grami dla uczniów.

https://eduzabawy.com/ - edukacyjne gry dla dzieci.

https://quizizz.com/ - strona umożliwiająca tworzenie testów.

https://tiksp20.blogspot.com/p/przydatne-w-szkole.html - strona z wieloma innymi odnośnikami do stron z materiałami przydatnymi w szkole.

https://quizizz.com/ - strona umożliwiająca tworzenie testów.
 

PRZYKŁADY APLIKACJI MATEMATYCZNYCH:

http://www.kostkinamatmie.edu.pl/ - gry i zabawy matematyczne z kostkami.

http://joanna.palinska.cal.pl/index.php - strona p. Joanny Palińskiej, zawierająca gry, sudoku, krzyżówki i inne przydatne materiały.    

http://www.matzoo.pl/ - różne zadania matematyczne z podziałem na klasy.

http://matematycznawyspa.pl/ - innowacyjny program do edukacji wczesnoszkolnej wraz z obudową dydaktyczną.

 

APLIKACJE DO NAUKI PROGRAMOWANIA

http://mistrzowiekodowania.samsung.pl/ - strona poświęcona Ogólnopolskiemu Programowi: Mistrzowie kodowania.

https://scratch.mit.edu/ - strona z językiem programowania dla dzieci SCRATCH.

https://code.org/Katalog - nauka programowania z wykorzystaniem elementów gier i filmów.

http://pisupisu.pl/ - nauka przez zabawę dla dzieci, ortografia, pisanie na klawiaturze itd.

https://code.org/ - nauka programowania w formie gier.

 

INNE PRZYDATNE STRONY

http://jokookun.jimdo.com/ciekawe-programy/ - opis działania aplikacji on-line.

http://www.scholaris.pl/ - portal, w nim podział na przedmioty.

http://www.wiking.edu.pl/ - interesujące materiały z j. polskiego, historii i przyrody.

http://www.ortofrajda.pl/ - nauka ortografii metodą kolorów, gry on-line.

http://wolnelektury.pl/http://wolnelektury.pl/ - teksty lektur, które trafiły do publicznej domeny (min. 50 lat od śmierci autora).

http://www.dyktanda.net/ - dyktanda dla klas 1-3 i 4-6 - typowe uzupełnianki.

http://matzoo.pl/ - zadania matematyczne.

http://www.serwis-matematyczny.pl/ - krzyżówki, łamigłówki, gry logiczne, gry liczbowe, artykuły o matematyce, aforyzmy matematyczne.

http://dzieci.erys.pl/gry_i_zabawy - portal o lesie dla dzieci.