Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

ODDZIA? PRZEDSZKOLNY

1. Andrzejczak Mi?osz
2. Bajerowicz Bartosz
3. Bi?czak Damian
4. D?browska Natalia
5. Gralak Jakub
6. Gralak Natalia
7. Kowalczyk Nadia
8. Laskowski Maciej
9. Laskowski Mateusz
10. Myszkowska Natasza
11. Pol Eliza
12. Przybys?awska Zuzanna
13. Spryszy?ski Wojciech
14. Szulczewska Maja
15. Tomczak Anna
16. Wojciechowska Julia
17. Wudarczyk Dariusz
18. Zaj?c Tobiasz

KLASA II

1. Bajerowicz Kacper

2. Borkowski Hubert

3. Dymi?ski Jakub

4. Kacprzak Amelia

5. Kierzkowska Natalia

6. ?ukaszewicz Wiktoria

7. Marciniak Bartosz

8. Wi?niewska Magdalena

9.. Zieli?ska Joanna

KLASA III

1. Ciep?y Kastian

2. Garstka Mateusz

3. Gralak Mateusz

4. Krysiak Zuzanna

5. Laskowski ?ukasz

6. Przybys?awski Szymon

7. Stasiak Hubert

8. Szulczewska Wiktoria

9. Wendtland Bartosz

KLASA IV

1. Dembowska Julia

2. Laskowski Mateusz
3. Maciejewska Anna
4. Michalska Oliwia
5. Or?owski Kacper
6. Polichnowska Julia
7.Sierant Klaudia
8. Spryszy?ski Antoni
9. Widzy?ski Jakub

KLASAV

1.Bewicz Mateusz
2. Boguszewska Natalia
3. Dobi?ski Kacper
4. Krzewicka Oliwia
5. Kula Przemys?aw
6. Laskowska Magdalena
7. Matuszewski Jacek
8. Myszkowski Oliwer
9. Ostrowski Miko?aj
10. Sierant Roksana
11. St?pa Maciej
12. Zieli?ska Aleksandra
13. Zieli?ski Miko?aj

KLASA VI

1. Kierzkowski Micha?

2. Laskowska Natalia

3. Sierant Patrycja

4. S?awi?ski Mateusz

5. Szkopi?ska Weronika

6. Szymkiewicz Wiktor

7. Zieli?ska Anna