Dzień Mamy w przedszkolu

24 maja w oddziale przedszkolnym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy, podczas której dzieci zaprezentowały swój program taneczno – wokalno - recytatorski. Po występie były życzenia, całusy, prezenty, słodki poczęstunek oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać więzi rodzinne, uczą miłości, szacunku, przywiązania a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności.