Wycieczka do kina Helios i sali zabaw Fikołki

23 października dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I – III, wybrały się na wycieczkę  do kina Helios,  na projekcję bajki pt.„Hotel Transylwania 3” oraz do nowo powstałej sali zabaw Fikołki w Płocku. Celem wycieczki było   kształtowanie wrażliwości estetycznej, współdziałanie  w grupie rówieśniczej poprzez wspólną zabawę, wzmocnienie więzi koleżeńskiej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino, sala zabaw).  Zadowolone, nieco zmęczone i pełne wrażeń dzieci wróciły do szkoły z nadzieją, że wkrótce ponownie udadzą się na  równie atrakcyjną wycieczkę.