Zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej

 

13 maja dzieci z oddziału przedszkolnego z wychowawczynią Eweliną Pilichowicz uczestniczyły w zajęciach w Gminnej Bibliotece Publicznej. Celem zajęć było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, kształtowania poczucia szacunku dla książek, poznanie pracy bibliotekarza, wzbogacenia słownictwa oraz rozwijanie zdolności manualnych. Podczas zajęć dzieci wykonały piękne zakładki do książek według własnego pomysłu.

Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze, za co serdecznie dziękujemy pani Jolancie Ziółkowskiej.