Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie.  Po raz ósmy  w całej Polsce i poza jej granicami odbyły  się spotkania, podczas których zebrani słuchali fragmentów wybranych utworów.  W tym roku lekturą były nowele polskie.

Uczniowie naszej szkoły – Natalia Boguszewska, Julia Dembowska, Anna Maciejewska, Julia Polichnowska, Szymon Przybysławski- czynnie włączyli się w akcję i w Szkole Podstawowej w Solcu, zaprezentowali fragment „Sachema” Henryka Sienkiewicza wzbogacony scenką obrazującą czytany utwór. Młodzi artyści wykazali się wrażliwością, przedstawiając emocje głównego bohatera, który bierze udział w przedstawieniu cyrkowym.

Atrakcją niewątpliwie były występy gości- delegacji polonijnej z Kanady. Udział w wydarzeniu stał się doskonałą lekcją patriotyzmu.