W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym

nauka jest realizowana na odległość.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość:

    Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów przygotowanych

i udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji

Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna  www.epodreczniki.pl , Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi - https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Platforma www.epodreczniki.pl  to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcam uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

  • Nauczyciele i specjaliści realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów.
  • Zakres materiału powinien uwzględniać:
  • równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu
  • zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia
  • możliwości sprzętowe uczniów i rodziców
  • higienę i bezpieczeństwo pracy przy komputerze
  • możliwości pomocy rodziców/opiekunów