Z ostatniej chwili

Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://rekrutacjadoszkolponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

15 maja 2024 r. rusza nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Na terenie Powiatu Gostynińskiego funkcjonują trzy szkoły ponadpodstawowe oferujące kształcenie odpowiednio w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia.

1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

https://logostynin.edupage.org/a/rekrutacja

2. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

https://zs2-gostynin.edu.pl/index.php/rekrutacja-2024-2025

3. Gostynińskie Centrum Edukacyjne

https://gce.gostynin.edu.pl/index.php/rekrutacja.html

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w sposób tradycyjny poprzez złożenie w szkole wniosku podpisanego przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.

Zasady rekrutacji do poszczególnych szkół zostały określone w regulaminie rekrutacji każdej ze szkół.

Regulamin rekrutacji oraz wzór wniosku o przyjęcie do danej szkoły są dostępne na stronie internetowej każdej ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński.

Szczegółowe terminy rekrutacji zostały określone w Załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.