[Zobacz zdjęcia]

W piątek 18 października 2019 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.  Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani Dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie.

Na zakończenie uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości, rodziców i dzieci z oddziału przedszkolnego. Naszym najmłodszym życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.