Angielski

Proszę uczniów klasy pierwszej o uzupełnienie tylko brakujących zadań w zeszycie ćwiczeń Hello Explorer 1

Proszę o uzupełnienie zadań:
str. 12-13
str. 28-29
str. 44-45
str.  60-61
str. 76-77
dla chętnych str. 92-93.
 
Proszę również o utrwalanie słownictwa poznanego na zajęciach.
Zachęcam do korzystania ze stron internetowych, które pomogą w utrwalaniu słówek np.
 
 
Proszę uczniów klasy drugiej o uzupełnienie tylko brakujących zadań w zeszycie ćwiczeń Hello Explorer 2
Proszę o uzupełnienie zadań:
str. 12-13
str. 28-29
str. 44-45
str.  60-61
str. 76-77
dla chętnych str 92-93.
 
Proszę również o utrwalanie słownictwa poznanego na zajęciach.
Zachęcam do korzystania ze stron internetowych, które pomogą w utrwalaniu słówek np.
 
Proszę uczniów klasy trzeciej o uzupełnienie tylko brakujących zadań w zeszycie ćwiczeń Hello Explorer 3
Proszę o uzupełnienie zadań:
str. 14-15
str. 30-31
str. 46-47
str.  62-63
str. 78-79
dla chętnych str 94-95.
Proszę również o utrwalanie słownictwa poznanego na zajęciach.
Zachęcam do korzystania ze stron internetowych, które pomogą w utrwalaniu słówek np.
 
 
Have fun and Good luck :)
Wiktoria Jóźwiak

Klasa II

 
Zakres materiału do pracy w domu: 
Ćwiczenia polonistyczno - społeczne cz. 3: strony 34-39;
Podręcznik polonistyczno - społeczny ,,Oto ja": strony 20-21;
Ćwiczenia matematyczno - przyrodnicze: strony 22,74,75;
Podręcznik matematyczno - przyrodniczy ,,Oto ja": strony 23-24;
Ćwiczenia piszę - zeszyt zadań str. 40-46; Ćwiczenia liczę - zeszyt zadań  str. 40-44, 48, 49.
Bardzo proszę o przeczytanie lektury 
pt.,, Karolcia" M. Krüger. 
Proszę ćwiczyć tabliczkę mnożenia w zakresie 50. 
 
Powodzenia!
Jolanta Michalak

 

 Klasa VIII - język polski - 16.03- 20.03.2020 r.

 

Temat: „Dokąd zmierzasz?” – pytanie warte refleksji.

1. Przeczytać tekst ze stron 224-227.

2. Wykonać pisemnie w zeszycie zadania; 1,2,3,4 ze stron 227-228.

Temat: Świat przedstawiony w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”.

1. Napisz kiedy i gdzie toczy się akcja powieści.

2. Wymień i scharakteryzuj bohaterów powieści.

3.Sporządż ramowy plan wydarzeń na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza.

Temat: Konflikt wartości.

1. Wykonaj zadania do lektury: 5, 6,7 str.228;

2. Napisz pracę  w zeszycie – zad. 11 str. 228;

Temat: Świat na styku dwóch kultur – rzymskiej i chrześcijańskiej.

1. Wykonaj pisemnie w zeszycie zadania do całości lektury: 1,2,3,5 ze strony 228.

2. Napisz w zeszycie charakterystykę porównawczą Św. Piotra i Nerona. Zwróć uwagę na to jak każdy z nich pojmował władzę, jakie miał relacje z ludźmi. (200 słów)

Temat: Miłość niejedno ma imię.

1. Na podstawie lektury napisz odpowiedzi do zadań 1,5 str.229. Zastosuj cytaty z powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”.

 

Powodzenia!

Agnieszka Maciejewska

 

Klasa IV

język polski

 17.03.2020r. - poniedziałek

Temat: Zaproszenie - ćwiczenia redakcyjne.

 1. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 3 i 4 s.210 (podręcznik)
 2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń temat ,,Zaproszenie".

 

18.03.2020r. - wtorek

Temat: Jaką funkcję pełni przyimek?

 1. Zapoznać się z nową wiadomością s. 211 (podręcznik)
 2. Wykonać pisemnie w zeszycie zadania: Na rozgrzewkę, 1 i 2 s. 211

 

 

19.03.2020r. - środa

Temat: Świat baśni.

 1. Przeczytać teksty s. 212 - 213 (podręcznik)
 2. Wykonać pisemnie w zeszycie zadania: 1, 2 s. 214 (podręcznik)

 

20.03.2020r. - czwartek

Temat: Wędrówka pełna przygód - ,,Kryształowa kula".

 1. Przeczytać baśń  s. 214 - 217 (podręcznik)
 2. Wykonać pisemnie w zeszycie zadania: 2, 6,7 s. 217 (podręcznik)
 3. Dla chętnych - zadanie 8 s. 217

 

 

Klasa V

język polski

 17.03.2020r. - poniedziałek

Temat: Po stracie córki - porozmawiajmy o uczuciach matki.

 1. Przeczytać mit o Demeter i Persefonie - s. 208 - 210 (podręcznik)
 2. Wykonać pisemnie w zeszycie zadania 1 i 5 s.210 (podręcznik)
 3. Odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania:
 • Kto jest główną postacią w micie?
 • Kto był sprawcą tragedii matki?
 • Gdzie zniknęła Persefona?

 

 

18.03.2020r. - wtorek

Temat: Daremny trud Syzyfa - o karze za zuchwałość.

 1. Przeczytać mit o Syzyfie - s. 211 -213 (podręcznik)
 2. Przepisać do zeszytu definicję związku frazeologicznego (Nowa wiadomość s. 214)
 3. Wykonać pisemnie w zeszycie zadania: 5 s. 213 oraz 7, 8 s. 214

 

19.03.2020r. - środa

Temat: Frazeologizm poprawny czy błędny?

 1. Przeczytać definicję słownika frazeologicznego s. 215 (podręcznik)
 2. Wykonać pisemnie w zeszycie zadania: 1 s. 215 (podręcznik) oraz 2 s. 216
 1. Dla chętnych - zadanie 6 s. 216

 

 

20.03.2020r. - czwartek

Temat: Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej.

 1. Przeczytać przypomnienie wiadomości s. 217 (podręcznik)
 2. Wykonać pisemnie w zeszycie zadania: 2 s. 218 i 6 s. 219 (bez wykresu) - podręcznik

Anna Dyszkiewicz

 

 

Plan pracy z języka polskiego dla uczniów klasy VI  od 16.03. do 20.03.2020r.

Temat: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt? Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”- fragment.

1. Przeczytać dokładnie fragment utworu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” ze stron 201-202.

2. Odpowiedzieć ustnie na pytania do tekstu 1,2,3 str.203.

3. Wykonać zadanie 9- skorzystać z Internetu.

4. Zapisać  w zeszycie odpowiedzi do zadań 4,7 str.203.

5. Nauczyć się na pamięć wybranego fragmentu z utworu, który najbardziej sie spodoba-10 wersów.

Temat: Przygotowanie afisza teatralnego.

1. Przygotować materiały do wykonania afisza teatralnego. ( kartka z bloku technicznego dowolnych rozmiarów, może być kolorowa, kolorowe długopisy, flamastry, pastele, forma dowolna)

2. Wykonać zadanie 10 str.203

Temat: Inaczej mówimy, inaczej piszemy. Ćwiczenia ortograficzne.

1. Zapoznać się z przypomnieniem oraz nowymi wiadomościami ze stron 204-207 i wynotować najważniejsze informacje swoimi słowami.

2. Zapisać w zeszycie rozwiązania do zadań 1,2,3,4 str.204-205.

Temat: Trudne głoski nosowe- ćwiczenia ortograficzne.

1. Powtórzyć zasady ortograficzne ze stron204-207.

2. Zapisać w zeszycie rozwiązania do zadań: 6,7, 8, 9,10 str.206-207.

3. Zadanie 11 wykonać ołówkiem w podręczniku z pomocą słowniczka ortograficznego. Można poprosić dorosłych, aby potem zrobili  Wam z niego dyktando.

Temat: Poznajemy autora i jego dzieło,  czyli John Ronald Reuel Tolkien „Hobbit, czyli

tam i z powrotem”

1. Przeczytać informacje ze strony 208 lub z Internetu i wykonać notatkę o autorze naszej lektury.2.  Obejrzeć ekranizację powieści, jeśli jest taka możliwość.

 Miłej pracy, Pozdrawiam serdecznie!

 

Język polski kl. VII

1.Opracuj temat: Przecinek w zdaniu złożonym (podręcznik str.199).W zeszycie proszę zrobić notatkę.

2.Wykonaj ćwiczenia z podręcznika: 1/200, 2/200.
3.Wykonaj w Zeszycie ćwiczeń ćw.1,2,4 str.80.
4.Proszę zapoznać się ze stronami 201-202(podręcznik).
5.Proszę przeczytać lekturę "Latarnik".
6.Z tematu "Sprawdż swoją wiedzę i umiejętnosci " wykonaj pisemnie polecenia 3,10 str. 204 (reszta poleceń ustnie).
 
Pozdrawiam
Katarzyna Kowalska

 

HISTORIA

Klasa 4

 

Proszę przeczytać temat „Warszawa stolicą Polski“.

Proszę o obejrzenie filmu „Potop“ na platformie 

gwo.pl/potop-szwedzki-p4596

 

 

Klasa 5

 

Proszę o powtórzenie tematów  21, 22, 23, 24 i przygotowanie się do sprawdzianu z działu 5.

 

 

Klasa 6

Proszę przeczytać temat „Czasy stanisławowskie“- rozdział 28. Przepisać polecenia i je uzupełnić

Polecenie 1. (5 punktów)

Uzupełnij tekst.

W ……… roku sejm zebrany na żądanie Rosji, Austrii i Prus zatwierdził decyzję dotyczącą pierwszego rozbioru Polski. Ponadto z inicjatywy Rosji powołano …………… ……………………………, która miała odebrać królowi część uprawnień. Po kasacji zakonu ………………… sejm podjął decyzję o utworzeniu ………………… ………………… …………………, która rozpoczęła reformę polskiego szkolnictwa. Do jej najwybitniejszych działaczy należał ……………………………………, odpowiedzialny za reformę uniwersytetu w Krakowie.

 

Polecenie 2. (2 punkty)

Nazwij dziedziny kultury, z którymi związane były wymienione postacie.

a) Ignacy Krasicki – ……………………………………

b) Canaletto – ……………………………………

 

Polecenie 3. (3 punkty)

Skreśl informacje niezwiązane z czasami stanisławowskimi:

1764–1795

obiady czwartkowe

barok

klasycyzm

Łazienki Królewskie

biblioteka Załuskich

1697–1763

 

 

Klasa 7

 

Proszę o powtórzenie rozdziałów 20-22 do pracy klasowej.

Proszę o obejrzenie filmu na platformie: 

gwo.pl/nazizm-w-niemczech-p4607

 

 

Klasa 8

 

Proszę o zebranie jak najwięcej informacji o stanie wojennym w

Polsce. Proszę o napisanie pracy pt.“ Czy wprowadzenie stanu

wojennego  w Polsce było dobrodziejstwem czy też barbarzyństwem“.

Anna

Klasa VIII - język angielski

Proszę, aby uczniowie wykonali następujące zadania w repetytorium z język angielskiego. 
 
Ćwiczenia od 1 do 3 na stronie 131.
 
Ćwiczenia od 4 do 6 na stronie 136.
 
Ćwiczenia do 3 do 5 na stronie 140.
 
Ćwiczenie 1 i 2 na stronie 151.
 
Wiktoria Jóźwiak 

Matematyka

Uczniowie kl.5 proszę wykonać zadania z podręcznika od str. 152 do 158  (te , które zostały do wykonania.)

W ramach powtórzenia wiadomości proszę wykonać zadania:

  

 zad.1

Wypisz wszystkie dzielniki danej liczby. Czy jest to liczba pierwsza czy złożona?

 

          a) 44

          b) 33

          c) 81

          d) 61

 

zad. 2

Zapisz liczbę w systemie dziesiątkowym

        a) MMCDLVIII

         b) MCMXXI

         c) CDXLIV

       

zad. 3

Krysia  wyjechała 27 czerwca na dwutygodniowe wakacje . Podaj datę powrotu Krysi do domu.

 

zad. 4

Oblicz pisemnie

            7007 - 269=

             562 *359=

             2345+520=

             16752: 4=

 

zad. 5

Wyraź w

       a) gramach

        40 dag 5g=

        13 kg  7dag=

         5 t  20kg=

        b) metrach

       48 cm=

       4m 98cm=

       12 km 530m=

 

zad. 6

Co trwa dłużej 3 doby czy 4000 minut?

 

 

Zadania będą sprawdzone i ocenione, życzę powodzenia.

                                                                                                            Jolanta Zielińska

Matematyka

Uczniowie kl. 4 proszeni są o wykonanie zadań z podręcznika od str. 153 do 159 (te, które nie zostały wykonane.)

 

W ramach powtórzenia wiadomości proszę wykonać zadania:

 

zad.1

 Oblicz sposobem pisemnym:

    a) 431-274=                  762-55=                 375-289=

    b) 668 + 876=                534+678=              723+121=

 zad. 2

Oblicz . Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.

13+4*4=

7-3+6=

4+24:8=

3*7+4*5=

3*(17-15)=

 

zad. 3

Zapisz cyframi rzymskimi

1234

478

836

2594

 

zad.4

Narysuj prostą  a oraz prostą  b prostopadłą  do  prostej a, następnie narysuj prostą c równoległą do prostej b.

 

zad. 5

Oblicz obwód prostokąta, którego jeden bok ma 8 centymetrów, a drugi jest o 2 centymetry dłuższy.

 

 Zad.6

Do pokoju weszły 4 dziewczynki,   każda niosła  dwa talerzyki. Na każdym talerzyku było 6 ciasteczek. Ile ciasteczek przyniosły dziewczynki?

 

Zad.7

Marek wyszedł z domu o godzinie 7.30. Autobus do szkoły miał za 10 minut. W szkole był o 7.55.

W tym dniu Marek miał 5 lekcji, a każda przerwa w szkole trwała 10 minut. Zaraz po lekcjach Marek pojechał autobusem do domu. O której godzinie Marek był w domu?

 

Zadania będą sprawdzone i ocenione, życzę powodzenia

                                                                                                              Jolanta Zielińska

 

 

Matematyka

 

Uczniowie kl.6 proszeni są o wykonanie zadań z podręcznika od str.179 do184 (te, które nie zostały wykonane).

 

W ramach powtórzenia wiadomości  proszę wykonać następujące zadania

 

zad.1

Podane liczby zaokrąglij do

dziesiątek: 678,  615,  6271,  897

setek: 11562,  71642,  11253,  9952

tysięcy:2530,  71232,  54683,  499

 

zad.2

Zapisz w systemie dziesiątkowym liczby : MMCMLXXIV,  MDCCXCIV.

Zapisz w systemie rzymskim liczby: 939, 847.

 

zad.3

W sobotę termometr wskazywał -4C. Następnego dnia rano temperatura była o 2C niższa niż w sobotę, a od rana do południa wzrosła o 4C. Jaka była temperatura w południe?

 

Zad.4

Oblicz ,pamiętaj o kolejności wykonywania działań: (339+9825:15): [9*(230-170):12-38]= 

 

zad.5

Adam idąc porusza się z prędkością 4 km/h .Każdy jego krok ma długość 0,8m. Ile kroków wykona Adam w czasie 16 minut?

 

Zad.6

Oblicz: 92% liczby 56,     44% liczby 250

Jaka to liczba:

a) której 4,5% wynosi 8,22

b) której 132% wynosi 726.

     

zad.7

O ile procent należy zwiększyć liczbę 625, aby otrzymać 1000?

 

zad.8

Podaj dzień tygodnia i godzinę, kiedy minie 100 godzin i 10 minut od podanej pory

a) poniedziałek 6.45

b) sobota 18.50

c) środa 22.55

 

Zadania będą sprawdzone i ocenione, życzę powodzenia

                                                                                                         Jolanta Zielińska

 

Przyroda - kl. IV

Uczniowie klasy 4 proszeni są o wykonanie albumu nt. „Las i jego mieszkańcy”. W pracy wykorzystajcie dostępne źródła informacji (podręcznik, internet, książki, itp.). Oprócz opisów proszę wkleić lub narysować przykłady zwierząt i roślin występujących w lesie.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Jolanta Zielińska

Klasa VIII - matematyka

Nauczyciel matematyki prosi uczniów klasy ósmej o wykonanie zadań z podręcznika:

2 str.182, 3 str.182, 4 str.182, 5 str.182, 6 str.182, 2 str.198, 4 str.198, 23 str.202.

Nauczyciel prosi o wykonanie podanych zadań, zapisanie wszystkich obliczeń w zeszycie przedmiotowym.

Wszystkie wykonane zadania będą sprawdzone i ocenione.

Informacja o kolejnych zadaniach do wykonania ukaże się w środę (18.03.2020 r.)

Anna Dembowska

 

BIOLOGIA

KLASA V

 • Podręcznik str. 106-111
 • Ćwiczenie str. 72, 74-78

KLASA VI

 • Proszę dokończyć temat o płazach, ćwiczenie str. 82-84
 • Podręcznik str. 103-111
 • Ćwiczenie str. 85-92

KLASA VII

 • Dział IX (4 tematy) str. 195-210
 • Ćwiczenie str. 98-103

KLASA VIII

 • Podręcznik (2 tematy) str. 97-110
 • Ćwiczenie str. 56-58, 61-64

Beata Milczarek

 

Geografia

KLASA V

Opracować tematy ze strony 86 i 91 Przez lądy i oceany, Pierwsze podróże geograficzne. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń strona 52,53 i 55,56

KLASA VI Opracować tematy ze strony 62 i 68 Zróżnicowanie klimatyczne Europy, Podział polityczny Europy. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń strona 42,43,44 i 46,47,48

KLASA VII Opracować tematy ze strony 92, 95, 97 Struktura płci i wieku, Rozmieszczenie ludności, Migracje. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z wyżej wymienionymi tematami.

KLASA VIII Opracować tematy ze strony 110 i 116 oraz stworzyć krótką notatkę w zeszycie Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej, W Amazonii.

Paulina Wasilewska

J. NIEMIECKI

KLASA VII Powtórzyć materiał z zeszytu od września to jest (czasowniki regularne, nieregularne, modalne, rozdzielnie-złożone, liczebniki, dni tygodnia, pory dnia itp.) Uzupełnić ewentualne braki w zeszycie ćwiczeń z działu FAMILIE, FREUNDE UND HAUSTIERE.

KLASA VIII Przepisać i przetłumaczyć w zeszycie wszystkie obiekty w mieście – podręcznik temat WO BEFINDET SICH DIE APOTHEKE? Na kartce z bloku stworzyć własny plan miasta ( der Stadtplan) z minimum 10 wyżej wymienionymi obiektami (np. szkoła, poczta, kościół itp.- w j.niemieckim) ulicami i skrzyżowaniami.

 

Paulina Wasilewska

 

Chemia kl. VII (16 - 17.03.2020)

 

Temat : Równania rekacji chemicznych – ćwiczenia.

Zadanie 1.

W podanych przykładach uzupełnij współczynniki stechiometryczne, tak aby ilość substratów i produktów była taka sama.

 1. 2 H2           +                 1 O2         →       2 H2O

 

 

 1.  …….Na              +              ……..Cl2       →          …….. NaCl

 

 1. …….Al2O3           →            ……Al          +             …….O2

 

 1. …….  SO3         →               ……..S          +             …… O2

 

 1. ……. N2            +                  ……O2         →           …….N2O5

 

 1. ……..K              +   …….O2                                 →          ……. K2O

 

 1. ……N2                      +     …….O2                     →          …….N2O

 

 1. ……Cl2                   +     …….O2                                 →         …….Cl2O7

 

 1. ……Fe                     +     …….O2                                   →        …….Fe2O3

 

 1. ……N2                     +     …….O2                      →          …….NO2

Anna Kosada

Chemia

Klasa VIII  (17.03.2020 r.)

Temat : Kwasy karboksylowe – szereg homologiczny.

 1. Kwasy karboksylowe to związki organiczne zbudowane z reszty węglowodorowej         - R  i grupy karboksylowej –COOH.
 2. Wzór ogólny

R - COOH

 1. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych:
 1. Kwas mrówkowy – kwas metanowy

HCOOH

 1. Kwas octowy – kwas etanowy

CH3COOH

 1. Kwas propionowy – kwas propanowy

CH3CH2COOH

 1. Kwas masłowy – kwas butanowy

CH3CH2CH2COOH

 1. Kwas walerianowy – kwas pentanowy

CH3CH2CH2CH2COOH

Wzory w/w kwasów strukturalne i półstrukturalne są na stronie 158 w podręczniku, proszę też je przepisać.

 

Praca w domu

 1. Podaj wzory sumaryczne i strukturalne dla :
 1. Kwas szczawiowy
 2. Kwas cytrynowy
 3. Kwas bursztynowy
 1. Powtarzamy wiadomości o alkoholach.

 

 

Chemia

Klasa VIII -  19.03.2020 r.

Temat : Kwas metanowy – kwas mrówkowy

 1. Wzór kwasu metanowego

HCOOH

 1. Właściwości fizyczne kwasu metanowego:
 1. Ciecz
 2. Bezbarwny
 3. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie

 

 1. Właściwości fizyczne kwasu metanowego:
 1. Ma ostry, duszący zapach
 2. Trujący,
 3. Powoduje oparzenia
 4. Ulega reakcji spalenia całkowitego

 

2  HCOOH   +   O2     →  2 CO2   +   2 H2O

 

 1. Ulega reakcji dysocjacji jonowej pod wpływem wody

 

 HCOOH      →  H+   +   HCOO-

 

 1. Zastosowanie praktyczne kwasu metanowego:
 1. Garbarstwo – zmiękczanie skór
 2. Pszczelarstwo – zwalczanie pasożytów pszczół
 3. Konserwacja żywności – właściwości bakteriobójcze (karma dla zwierząt, dezynfekcja beczek na piwo i wino)
 4. Przemysł kosmetyczny – preparaty przeciwłupieżowe.

 

Praca w domu

Zadanie 1 str. 163 (podręcznik)

 

 

Dla chętnych

 

 1. …….S    +          …….HNO3            →    ……….H2SO4           +       ……NO

 

 

 1. …….. HNO3          +    …… NO          →    ……H2O         +    …….NO2

 

 1. …….KClO3       →  ……..KClO4             +        ……….KCl

 

 

 1. …….. NO2           +    …… H2O          →    ……HNO3          +    …….HNO2

 

Anna Kosada

Drodzy uczniowie !

Witam wszystkich uczniów klas VII oraz VIII, proszę robić fotografię swoich prac

w zeszytach przedmiotowych z chemii i przesyłanie na mojego maila

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Czekam na pierwsze informacje od was do wtorku 24 marca 2020 roku. Bardzo proszę podpisywać imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem która klasa swoje maile.

Pozdrawiam serdecznie.

                                                                                                                    Anna Kosada

 

 

Klasa VIII - informatyka

Proszę o  uzupełnienie wiadomości i umiejętności w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego.

Wstęp

Owocnej nauki :)

Wojciech Godlewski

 

Matematyka

Zadania dla uczniów klasy VII  - (16.03.20 r. - 20.03.20 r.)

- matematyka  zadania od 10 do 22 na stronie 181 (w podręczniku)
 

Anna Dembowska

Fizyka

Klasa VII

Proszę odpowiedzieć na pytania i polecenia do tekstu : Czy opór powietrza zawsze przeszkadza sportowcom? - strony od 194 do 196. 

Zadania dla uczniów klasy VIII - (16.03.20r. - 20.03.2020 r.)

- fizyka

Test 2: Dobrze, jeśli to umiesz! -str. 205-206.

Anna Dembowska

Język angielski

Zagadnienia dla klasy 8:

Proszę uczniów klasy ósmej o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń Teen Explorer 8:

B str. 66

A, B i C str. 75

B i C str. 72

Proszę o wykonanie zadań online i zapisanie odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym:

https://engly.pl/tasks/text_task/1049

https://engly.pl/tasks/text_task/1050

https://engly.pl/tasks/text_task/1051

https://engly.pl/tasks/text_task/1052

 

Zagadnienia dla klasy 7:

Proszę uczniów siódmej klasy o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń Teen Explorer 7:

Strona 56 i 57

B str. 68

C, A, B str. 69

D, E str. 70

A, B str. 71

A, C str. 76.

Zachęcam uczniów do obejrzenia filmiku na temat this, that, these i those:

https://www.youtube.com/watch?v=0hCmcSmiD_8

Proszę również o wykonanie zadań online z Present Perfect:

https://learningapps.org/2074314

https://learningapps.org/2074314

https://learningapps.org/2074314

 

Zagadnienia dla klasy 6:

Proszę uczniów szóstej klasy o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń Junior Explorer 6:

8 str. 59

1, 2, 3, 4 str. 60/61

1 i 2 str. 62

1, 2, 3 str. 64.

Proszę również o wykonanie zadań online:

- Future Simple

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-positive-negative-questions-write-2

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-positive-negative-questions-write

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-yes-no-questions

Zachęcam do obejrzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco

 

Zagadnienia dla klasy 5:

Proszę uczniów klasy piątej o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń Junior Explorer 5:

5 i 6 str. 73

7 str. 75

Proszę również o wykonanie zadań online:

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular

https://www.montsemorales.com/gramatica/PastRegPdcCr.htm

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/affirmative-negative-write

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/affirmative-negative-interrogative-write

Proszę o zapisanie odpowiedzi do zadań online w zeszytach przedmiotowych.

 

Zagadnienia dla uczniów klasy 4:

Proszę uczniów klasy czwartej o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń Junior Explorer 4:

1, 2 i 4 str. 76

6, 7, 8 i 9 str. 77

Przypomnienie budowy czasu Present Simple, filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=L9AWrJnhsRI

Proszę również o wykonanie zadań online dotyczących czasu Present Simple:

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-quiz

https://agendaweb.org/exercises/verbs/do-does-exercises/negative-1.htm

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/do-does-1

 

Wiktoria Jóźwiak