Z ostatniej chwili
My Litte Pony - Akademia Przyjaźni PDF Print E-mail

 

Nowy rok szkolny i kolejna zabawa Pomożecie??

Jeśli tak, to kliknijcie w poniższy link, zaznaczcie różową gwiazdkę pod pracą plastyczną "Sokołów" i koniecznie potwierdźcie swój głos:)

Głosujemy codziennie do końca listopada

Z góry dziękujemy

http://akademia-przyjazni.pl/galeria-konkursowa/page/10/

 

 
Pielgrzymka do Rostkowa PDF Print E-mail

Tu podaj tekst alternatywny

 

 
 
 
Rozpocz?cie roku szkolnego 2017/2018 PDF Print E-mail

Rozpocz?cie roku szkolnego

 
Poka? jak segregujesz PDF Print E-mail

Rozstrzygni?cie konkursu ,,Poka? jak segregujesz"

3 wrze?nia podczas Do?ynek Ekologicznych, ucze? naszej szko?y Szymon Przybys?awski,

otrzyma? nagrod? za konkurs ,,Poka? jak segregujesz" zorganizowany przez Zwi?zek Gmin Regionu P?ockiego.

Szymon otrzyma? rower, ktry wr?czy? mu Pan Wjt Edmund Zieli?ski.

alt

 
Stypendium PDF Print E-mail

Stypendium szkolne

Przypominamy, ?e do dnia 15 wrze?nia 2017 r. w Urz?dzie Gminy Gostynin, mo?na sk?ada? wnioski o stypendium szkolne.

Kryteria dochodowe jak w ubieg?ym roku czyli 514 z? na osob? w rodzinie.

Wnioski do pobrania w Urz?dzie Gminy lub w szkole.

 
PDF Print E-mail

WYKAZ PODR?CZNIKW OBOWI?ZUJ?CYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

alt

Pobierz wykaz podr?cznikw PDF

 
Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2016/2017 PDF Print E-mail

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2016/2017

Klasa VI
1. Wiktor Szymkiewicz ?r. ocen 5,0 zach. wzorowe
2. Micha? Kierzkowski ?r. ocen 4,90 zach. wzorowe

Klasa V
1. Oliwier Myszkowski ?r. ocen 5,36 zach. wzorowe
2. Jacek Matuszewski ?r. ocen 5,18 zach. wzorowe
3. Natalia Boguszewska ?r. ocen 5,0 zach. wzorowe

Klasa IV
1. Anna Maciejewska ?r. ocen 5,36 zach. wzorowe
2. Antoni Spryszy?ski ?r. ocen 5,36 zach. wzorowe
3. Julia Dembowska ?r. ocen 5,27 zach. bardzo dobre
4. Julia Polichnowska ?r. ocen 5,27 zach. bardzo dobre
5. Oliwia Michalska ?r. ocen 4,9 zach. bardzo dobre

Klasa III
1. ?ukasz Laskowski
2. Kastian Ciep?y
3. Mateusz Garstka
4. Szymon Przybys?awski
5. Wiktoria Szulczewska
6.Mateusz Gralak
7.Hubert Stasiak
8. Zuzanna Krysiak
9. Bartosz Wentland

Klasa II
1.Kacper Bajerowicz
2.Hubert Borkowski
3. Amelia Kacprzak
4. Nayalia Kierzkowska
5. Wiktoria ?ukaszewicz
6. Bartosz Marciniak
7. Magdalena Wi?niewska

Klasa I
1. Oliwia Boguszewska
2. Nikola Ciep?a
3. Piotr Kula
4. Artur Marciniak
5. Bartosz Stasiak

Serdecznie gratulujemy!

 
Zako?czenie roku szkolnego PDF Print E-mail

Zako?czenie roku szkolnego.

23 czerwca 2017 roku odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego, rozpocz?te Msz? ?wi?t? odprawion? przez ks. Wies?awa Szyma?skiego.

W uroczysto?ci wzi??a udzia? p. Marzena Buli?ska- Sekretarz Gminy Gostynin oraz p. Jerzy W?glewski- Radny Gminy Gostynin.

Pani Dyrektor przedstawi?a sukcesy, jakie w ko?cz?cym roku osi?gn?li uczniowie, wr?czy?a nagrody najlepszym uczniom oraz listy gratulacyjne i podzi?kowania rodzicom. Pani sekretarz przekaza?a nagrody od Pana Wjta dla 3 najlepszych uczniw:

  • Annie Maciejewskiej- uczennicy klasy IV
  • Antoniemu Spryszy?skiemu- uczniowi klasy IV
  • Oliwierowi Myszkowskiemu- uczniowi klasy V.

Osoby te otrzyma?y rwnie? stypendia motywacyjne.

Uczniowie programem s?owno-muzycznym, przygotowanym przez p. Dorot? Jaworsk? przywitali wakacje.

alt alt

alt alt

 
WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA NA ROK 2017/2018 PDF Print E-mail

 

- kredki o?ówkowe grube
- farby plakatowe( p?dzelki, pojemnik na wod?)
- blok rysunkowy bia?y i kolorowy
- blok techniczny kolorowy x2
- blok techniczny bia?y  ma?y  i du?y A3
- zeszyt w trzy linie
- o?ówek mi?kki
- gumka
- no?yczki
- klej
- temperówka
- mazaki
- bibu?a 2 kolory
- teczka z gumk? na prace dzieci
- plastelina du?a
- kubek do herbaty
- obuwie na zmian?
Wszystkie rzeczy powinny by? podpisane.

 

KARTY PRACY B?D? ZAMAWIANE PRZEZ WYCHOWAWC?
 

 
?wi?to Rodziny PDF Print E-mail

?WI?TO RODZINY

Tradycj? naszej szko?y sta?y si? obchody ?wi?ta Rodziny. W tym roku, z powodu niepogody dzieci mia?y okazj? bawi? si? dwukrotnie.

10 czerwca by?y ta?ce, s?odki pocz?stunek oraz grill. 22 czerwca by?y zje?d?alnie, ring i ma?pi gaj dla najm?odszych. Ka?dy mg? rwnie? skosztowa? waty cukrowej.

alt alt

alt

 
PDF Print E-mail

WYR?NIENIE DLA NASZYCH PRZEDSZKOLAKW!!!

Dzieci z oddzia?u przedszkolnego przyst?pi?y do oglnopolskiego konkursu
dla przedszkoli organizowanego w ramach III edycji programu Akademia Przyja?ni My Little Pony "Mj wymarzony kucyk".
Jury przyzna?o dzieciom wyr?nienie.
Zabawki od firmy Hasbro trafi? do placwki w lipcu i na pewno w nowym roku szkolnym uciesz? wszystkie dzieci.
Serdecznie gratulujemy!

alt

 
PDF Print E-mail

Wycieczka w Gry Sto?owe.

W dniach 12-14 czerwca uczniowie naszej szko?y brali udzia? w wycieczce w Gry Sto?owe. Mieli oni okazj? pozna? walory krajobrazowe tych pi?knych gr podczas spaceru po Z?otym Stoku. Uczestnicy wyprawy odbyli rwnie? dwie wycieczki z przewodnikiem- jednego dnia do Wambierzyc i Strzeli?ca, a drugiego do B??dnych Ska?, Kudawy Zdroju i Czermnej- Kaplicy Czaszek.

alt alt

alt

 
PDF Print E-mail

Wycieczka do P?ocka

2 czerwca dzieci z Oddzia?u Przedszkolnego wybra?y si? na wycieczk? autokarow? do P?ocka.
Pierwszym punktem wycieczki by?a wizyta w kinie.
Na dzieci czeka?a tam wspania?a niespodzianka, ktr? by? pokaz edukacyjny zwierz?t egzotycznych ZWIERZAKOLUBYsmiley.
Dzieci mia?y bezpo?redni kontakt ze zwierz?tami, mog?y ich dotkn??, trzyma? na r?kach i przytuli?.
Odwa?niejsze dzieci pozowa?y do zdj?? z jaszczyrkami i w??ami.
Nast?pnie maluchy ogl?da?y bajk? pt. "Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski", zajadaj?c si? pysznym popcornem.
Dzieci by?y zachwycone kolorow? i ciekaw? i pe?n? humoru fabu?? bajki.
Nast?pnie udali?my si? do sali zabaw KIDS PLAY, gdzie dzieci rado?nie bawi?y si? w basenie z pi?eczkami,
labiryncie, korzysta?y z mini pojazdw, zje?d?alni i skaka?y na trampolinie.
Ostatnim punktem wycieczki by?a wizyta w restauracji Mc Donald's.
Ka?dy uczestnik wycieczki otrzyma? swj zestaw Haapy Meal i pysznego loda.
Na pewno mi?e wspomnienia o wycieczce pozostan? na d?ugo w pami?ci ka?dego przedszkolaka.

altaltalt

 
Konkurs Recytatorski PDF Print E-mail

III Powiatowy, XVII Gminny Konkurs Recytatorski "?pieszmy sie kocha? ludzi"

30 maja w Zespole Szko?y Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu
odby? si? III Powiatowy, XVII Konkurs Recytatorski "?pieszmy sie kocha? ludzi".
Nasz? szko?? reprezentowa?a uczennica klasy IV Oliwia Michalska oraz Tobiasz Zaj?c z OP,
ktry zaj?? III miejsce w kategorii dzieci 5-6 letnich.
Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw.

altalt

 
Szalony tydzie? PDF Print E-mail

Tydzie? pod has?em "Jak fajnie by? dzieckiem"

Od 28 maja do 2 czerwca w naszej szkole by? to tydzie? pe?en szale?stw.
Odwa?ni uczniowie robili sobie ?mieszne fryzury, przebierali si? i prowadzili lekcj? za nauczycieli.

altalt

alt

 
Dzie? Mamy w przedszkolu PDF Print E-mail

Mama dobra wr?ka!

Dnia 26 maja dzieci z oddzia?u przedszkolnego zaprezentowa?y program s?owno-muzyczny pt. "Mama dobra wr?ka".
Mamy z wielkim wruszeniem ogl?da?y swoje pociechy w rolach wr?ek, krasnali, misiw i biedronek.

Wszystkim mamom ?yczymy u?miechu i rado?ci na codzie?.

altalt

alt

 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 1 of 6


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.