KLASA I

Ale to ciekawe. Autorki: Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec.

Program nauczania języka angielskiego kl. I - III. Nowa Era. Dorota Sikora - Banasik.

Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Program nauczania religii dla kl. I-III. Wydawnictwo Katechetyczne.

 

KLASA II

Ewa Stolarczyk Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Gra w Kolory wydawnictwo JUKA.

Program nauczania języka angielskiego kl. I - III. Nowa Era. Dorota Sikora - Banasik.

Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Program nauczania religii dla kl. I-III. Wydawnictwo Katechetyczne.

 

KLASA III

Ewa Stolarczyk Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Gra w Kolory wydawnictwo JUKA.

Program nauczania języka angielskiego kl. I - III. Nowa Era. Dorota Sikora - Banasik.

Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Program nauczania religii dla kl. I-III. Wydawnictwo Katechetyczne.

 

KLASA IV

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła!" Nowa Era.

Magia Ruchu - Program nauczania wychowania fizycznego, kl 4.

Lubię to! Program nauczania informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa Era.

NOWE Słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej. Nowa Era

Matematyka z plusem GWO Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej)

Program nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej ,,Jak to działa?" Nowa Era.

Program nauczania  Wychowania do życia w rodzinie ,,Wędrując ku dorosłości"  w klasach 4-8 szkoły podstawowej -RUBIKON Teresa Król.

 

KLASA V

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła!" Nowa Era.

Pójść za Jezusem. Program nauczania religii.

NOWE Słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej. Nowa Era.

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej.

Lubię to! Program nauczania informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era.

Matematyka z plusem GWO Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej).

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła" Nowa Era.

Program nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej ,,Jak to działa?" Nowa Era.

Program nauczania  Wychowania do życia w rodzinie ,,Wędrując ku dorosłości"  w klasach 4-8 szkoły podstawowej -RUBIKON Teresa Król.

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej -Puls życia Hanna Zdziennicka

 

KLASA VI

Lubię to! Program nauczania informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era.

NOWE Słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej. Nowa Era

Matematyka z plusem GWO Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej)

Program nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej ,,Jak to działa?" Nowa Era.

Program nauczania  Wychowania do życia w rodzinie ,,Wędrując ku dorosłości"  w klasach 4-8 szkoły podstawowej -RUBIKON Teresa Król.

"Magia Ruchu" Program nauczania  wychowania fizycznego , kl 6.

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła!" Nowa Era

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej -Puls życia Hanna Zdziennicka

 

KLASA VII

Lubię to! Program nauczania informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa Era.

NOWE Słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej. Nowa Era.

Matematyka z plusem GWO Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej).

Program nauczania  Wychowania do życia w rodzinie ,,Wędrując ku dorosłości"  w klasach 4-8 szkoły podstawowej -RUBIKON Teresa Król.

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła?" Nowa Era.

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej -Puls życia Hanna Zdziennicka.

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła?" Nowa Era.

Program nauczania chemii w szkole podstawowej w klasach 7-8 - Nowa Era - Teresa Kulawik, Maria Litwin.

Program nauczania "Spotkania z fizyką" klasa 7 Nowa Era Autor: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik.

 

KLASA VIII

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej. Nowa Era.

Matematyka z plusem GWO Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej).

Program nauczania  Wychowania do życia w rodzinie ,,Wędrując ku dorosłości"  w klasach 4-8 szkoły podstawowej -RUBIKON Teresa Król.

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła?" Nowa Era.

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej -Puls życia Hanna Zdziennicka.

Program nauczania chemii w szkole podstawowej w klasach 7-8 - Nowa Era - Teresa Kulawik, Maria Litwin.

Program nauczania "Spotkania z fizyką" klasa 7 Nowa Era Autor: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik.