PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO!

Oto scenariusz: dzieci siedzą w ławkach, trwa lekcja. Nagle, w środku zajęć- trzy krótkie dzwonki. To alarm przeciwpożarowy! Wszyscy szybko wstają i parami pod opieką nauczycieli wychodzą z sal na zewnątrz szkoły. Taka niespodzianka czekała uczniów 25 października. To próbny alarm przeciwpożarowy ,który został przeprowadzony w naszej szkole.  Pani dyrektor nadzorowała i koordynowała próbny alarm. Po przyjęciu od wszystkich nauczycieli raportu dotyczącego zgodności liczebnej obecnych uczniów, wróciliśmy do klas i kontynuowaliśmy zajęcia. Ćwiczenia te miały na celu zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów w razie wystąpienia zagrożenia.