Samodzielna nauka w domu wymaga od nas niewątpliwie bardzo dużej samodyscypliny i dobrze rozwiniętej motywacji wewnętrznej. W domu stajemy się bardziej swobodni, przeceniamy swoje możliwości, niewłaściwie gospodarujemy wolnym czasem, mamy tendencje do odkładania wszystkiego na jutro.

Oto małe podpowiedzi do tego, jak uczyć się skutecznie w warunkach domowych.


1. Stała pora odrabiania lekcji.
2. Miejsce, gdzie jest cicho i spokojnie.
3. Przed przystąpieniem do nauki dobrze jest przygotować sobie wszystkie książki i pomoce, tak aby później nie przerywać pracy.
4. Odrabianie lekcji warto rozpocząć od najtrudniejszego zadania.
5. Rozdzielamy materiał na krótsze partie.
6. Włączamy przerwy.
7. Ważna jest systematyczność.
8. Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji.
9. Zachęcajmy do samodzielności.
10. Pomóżmy dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy, pokażmy mu, w jaki sposób powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce.
11. Zadbajmy o odpowiednie miejsce do nauki (stały kącik do pracy, odpowiedniej wysokości stół oraz krzesło, dobre oświetlenie , zapewnienie ciszy i spokoju niezbędnego do prawidłowej koncentracji uwagi).

JEŚLI CHCESZ POMÓC DZIECKU ZWIĘKSZYĆ MOTYWACJĘ DO NAUKI


1. Podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka.
2. Powtarzaj myśl, że nauka jest celem sama w sobie.
3. Doceniaj pracę i samodzielność.
4. Dostrzegaj osiągnięcia dziecka.
5. Nie krytykuj, nie oceniaj.
6. Pomagaj, ale nie wyręczaj.
7. Nie wyśmiewaj niepowodzeń, ale wskaż jak można uczyć się na błędach.
8. Nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
9. Pokazuj praktyczne zastosowania informacji.
10. Wzbudzaj w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami życia.SZANOWNY RODZICU


1. Traktuj naukę dziecka jako rzecz świętą. Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie

źródła dźwięku.
2. Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie.
3. Pokaż, jak bardzo cenisz rozwijanie pasji.
4. W wolne dni staraj się rozszerzać wiedzę dziecka. Daj mu okazję, żeby błysnęło w domu tym, czego się nauczyło.
5. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Pokazuj mu, jak wartościowe jest robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło, a co wydaje się trudne.
6. Wpajaj mu pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować.
7. Chwal dziecko za prawdziwy wysiłek i upór.
8. Jak najczęściej mów dziecku o swoich błędach i o tym, jak bardzo pomogły ci się nauczyć czegoś nowego. Wspominaj je z przyjemnością i mów, że były szansą do pokazania twojej wytrwałości.
9. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków.

Wszyscy znaleźliśmy się w nietypowej dla nas sytuacji, którą spowodowało zagrożenie zakażeniem nowym dla ludzkości rodzajem wirusa. Mamy pozostać w domu i tu, w miarę możliwości, podejmować zdalnie swoje obowiązki.

          Rodzic staje przed podwójnym wyzwaniem – ma do wykonania swoje zawodowe czynności oraz opiekuńcze, wychowawcze i  w obecnym czasie dydaktyczne, często z kilkorgiem dzieci.

To jest może niełatwe, ale możliwe do wykonania. Podejdźmy do tego, jak do nowego wyzwania.

          Zmotywujmy dzieci i młodzież do nauki w domu.